Home   Tórtola turca

Tórtola turca

Tórtola turca

Tórtola turca – Streptopelia decaocto